nieuwsberichten

Beste KVAers.

Allemaal hartelijk dank voor het aanwezig zijn op de Zoom-vergadering. Er waren 125 mensen ingelogd en 3 mensen afwezig met bericht. Dat betekent ook dat 43 mensen het niet nodig vonden om de moeite te nemen even in te loggen. Jammer want er zit veel werk aan en er waren belangrijke mededelingen en items waarover gestemd is.

Jammer dat het weer een Zoom-vergadering moest zijn door de Corona. De interactie en het meedenken met ons als bestuur wordt gemist en is voor ons waardevol. Ik ga ervanuit dat dit de laatste keer was. Ook waren er veel positieve reacties van kampeerders die de Zoom-vergadering prefereren boven een zaal-vergadering. Vooral voor mensen met kleine kinderen: de kinderen naar bed en beide ouders konden de vergadering bijwonen, daar is ook iets voor te zeggen. Misschien de volgende vergadering in de zaal maar ook de Zoom-app opstarten voor de thuisblijvers? We gaan het zien volgend jaar.

Er is een lijst gemaakt, die staat ook op de website en daar zijn de taken van het bestuur verdeeld onder de bestuursleden. Dit om het overzichtelijk te maken en de taken te verdelen. Dit betekent niet dat deze taken ook aangestuurd worden door de betreffende bestuursleden, maar meer dat als er vragen zijn dat je weet tot wie je je moet wenden. Als voorbeeld geef ik even: Bas Oldert is aanspreekpunt Clubhuis, Pergola, Toiletunits etc. Al snel kwam de vraag van mensen: “Maar Bas Angel is toch van de pergola”? Inderdaad, dit blijft ongewijzigd. Bas Angel is net zoals alle andere commissie-leiders nog steeds de verantwoordelijke van de pergola. Hierin verandert niets, maar als Bas Angel iets wil overleggen met een bestuurslid is Bas Oldert daar de man voor. Hoop dat dit duidelijk is.

We hebben gestemd over verschillende belangrijke zaken. Uitslag van de stemming:

*We gaan in 2027 een nieuw clubhuis aanschaffen. Hiervoor gaat de contributie met € 58,00 omhoog.

*Er is een gemoderniseerde versie van het HHR aangenomen.

*Je hoeft niet meer 5 jaar te blijven staan op je nieuwe plaats als deze niet bevalt. Maar ook kun je na verplaatsen niet meer terug naar de oude.

*Bas Oldert is toegevoegd aan het bestuur.

*Het leden-certificaat vervalt als er een nieuw clubhuis is gerealiseerd

*In 2023 wordt het donatie-bedrag voor donateurs voor iedereen € 15.

*Nieuw geplaatste leden betalen een nieuw leden-certificaat. Dat is € 360 verspreid over 3 jaar voor een grote aanschaf in de toekomst (denk aan toilet units  etc.).

We gaan ons voorbereiden op een nieuw kampeerseizoen. We gaan ervan uit dat dit weer een redelijk normaal seizoen wordt. De evenementen/bar commissie is al bezig om een opening te plannen op 2e Pinksterdag.

Door de drie opeenvolgende stormen afgelopen weken is er veel zand weggespoeld, maar is aan de andere kant ook veel zand opgewaaid. Dit houdt elkaar in evenwicht.

De strand-schouw met de Firma Paap is dit jaar al geweest. Dit gebeurt onder leiding van Barry Douma. Er is weliswaar veel werk te verrichten, maar het zal binnen de perken blijven.

De parkeer-vergunningen soap is in volle gang. Wat we jullie al gemeld hebben staat vooralsnog zo gepland. Van 1 april t/m 30 juni oude systeem, vanaf 1 juli nieuwe systeem en gelukkig de versie die je kunt bedienen met de app als je van voertuig wilt wisselen. Zodra alles vast ligt hoor je van ons.

Door de Corona is er ook soms wat irritatie ontstaan onder leden en bestuursleden. Er moest snel geschakeld worden soms, en besluiten genomen worden waar niet iedereen zich in kon vinden. Vele dingen moesten nadat ze georganiseerd waren al vrij snel weer worden teruggedraaid. Lieve mensen: 2022 wordt hopelijk weer een normaal jaar, laten we al die irritaties vergeten en met elkaar weer een gezellig seizoen maken.

Nou, jullie zijn weer op de hoogte. Wil ik jullie nog even vragen om even na te denken om in een commissie te stappen waar vele handen nodig zijn, bijv. waterleiding, bouw clubhuis, toilet unit B of C en talud clubhuis.

Heb je ideeën voor een nieuw clubhuis? Zet ze op de mail. Alle ideeën zijn welkom. We hebben natuurlijk al een clubhuis en weten wat daar niet goed aan is we gaan ook Helios contacten. Zij hebben de nieuwste van de 4 clubhuizen.

Tot snel op het strand, Bobby Douma

 

Kampeervereniging Amsterdam – Zandvoort aan Zee
© 2022. All Rights Reserved.