Kampeervereniging Amsterdam - Zandvoort aan Zee

HET IS WEER VOORBIJ………

Toch weer een mooi seizoen, weliswaar met weer veel restricties door Covid en dus weinig tot geen clubtent-activiteiten, geen feestjes, klaverjassen etc. We hopen volgend jaar weer op een normaal seizoen. Groet van het...

EERSTE RIJDATUM PAAP

De planningslijst voor het vervoer van de units staat op de site www.gebroederspaap.nl De eerste rijdatum voor de bouwhuisjes is voor KVA 20 september. De kosten voor vervoer en winteropslag voor de unit zijn...

F1 Vragen en Antwoorden

Kan ik rijden op Boulevard Barnaart? vanaf woensdag 1 september 20:00 uur tot en met maandag 6 september 05:00 uur is  op de Boulevard geen doorgaand verkeer mogelijk voor auto’s, fietsers en (de niet...

PLAATSINGS-BESLUITEN 2022 IN 16 MINUTEN

Op 24 juli vond de eerste openbare Plaatsings-bijeenkomst plaats. In de open lucht! In 16 minuten werden besluiten genomen over diverse verplaatsingen en tot slot werden 5 open plekken vastgesteld. Aansluitend zijn conform de...

Bericht van ABC opslag 2021/2022

Beste strandgangers, Afgelopen voorjaar hebben wij aangegeven dat het in verband met wijzigingen in onze bedrijfsvoering niet meer mogelijk zou zijn een strandunit bij ons te plaatsen voor aankomende winterperiode. De planning van de...