Procedures

Hier lees je het in de ALV van februari 2021 aangenomen Nieuwe Plaatsings-beleid, het aangepaste Corona-Protocol van maart 2021, heel veel over het Veiligheids-beleid, taken van Commissies (van Hester Janssen), een Handleiding water-aansluiting en info over het talud en de trap.

Eerst het Nieuwe Plaatsings-beleid:

2020 Nieuw plaatsing beleid

20210612 Federatieve Coronaprotocol 2.1

KVA EHBO juni 2021

Dan het Veiligheids-beleid: de twee documenten met Checklisten en zijn uiterst belangrijk en moeten ieder jaar zorgvuldig worden ingevuld door elke kampeerder met een strandhuisje en persoonlijk worden ingeleverd bij het bestuur van KVA.

Indien dit niet gebeurt of dat men nalatig is geweest met het invullen, zal het bestuur het lid hierover persoonlijk aanspreken.
Het lid blijft te allen tijden zelf  verantwoordelijk voor het juist invullen van de veiligheidsformulieren.

Indien er bij een calamiteit later blijkt dat e.a. niet in orde was en er schade is ontstaan bij andere kampeerders, zal hij-/zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Het is dus van het grootste belang dat deze veiligheidsformulieren goed en juist worden ingevuld, in je eigen en ons belang.

Het bestuur van KVA

KVA Veiligheid protocol
KVA Voorschriften 1
KVA Voorschriften 2
KVA Geiserreglement
KVA Gevaar 12volt
KVA Legionella preventie
KVA Specificaties windmolen
KVA Checklist gasfles
KVA Checklist accu

KVA Alle veiligheidsdocumenten

 

Verder nog een paar procedures:

Taken commissies en activiteiten

Handleiding-waterleiding-aansluiten

Talud bouwen