Procedures

Hier lees je het voorstel tot een Nieuwe Plaatsings-beleid, heel veel over het Veiligheids-beleid, taken van Commissies (van Hester Janssen), een Handleiding water-aansluiting en info over het talud en de trap.

Eerst een voorstel tot een Nieuw Plaatsings-beleid, naar het bestuur hoopt dat het begin 2021 kan worden besproken tijdens de ALV.

2020 11 Nieuw plaatsing beleid

Dan het Veiligheids-beleid: de twee documenten met Checklisten KVA 2010-011 en 012 zijn uiterst belangrijk en moeten ieder jaar zorgvuldig worden ingevuld door elke kampeerder met een strandhuisje en persoonlijk worden ingeleverd bij het bestuur van KVA.

Indien dit niet gebeurt of dat men nalatig is geweest met het invullen, zal het bestuur het lid hierover persoonlijk aanspreken.
Het lid blijft te allen tijden zelf  verantwoordelijk voor het juist invullen van de veiligheidsformulieren.

Indien er bij een calamiteit later blijkt dat e.a. niet in orde was en er schade is ontstaan bij andere kampeerders, zal hij-/zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Het is dus van het grootste belang dat deze veiligheidsformulieren goed en juist worden ingevuld, in je eigen en ons belang.

Het bestuur van KVA

KVA Veiligheid protocol
KVA Voorschriften 1
KVA Voorschriften 2
KVA Geiserreglement
KVA Gevaar 12volt
KVA Legionella preventie
KVA Specificaties windmolen
KVA Checklist gasfles
KVA Checklist accu

KVA-Veiligheid-formulier
KVA Alle veiligheidsdocumenten

KVA EHBO Document

 

Verder nog een paar procedures:

Taken commissies en activiteiten

handleiding-waterleiding-aansluiten

Talud bouwen