Veiligheid

De twee documenten met Checklisten KVA 2010-011 en 012 zijn uiterst belangrijk en moeten ieder jaar zorgvuldig worden in gevuld door elke kampeerder met een strandhuisje en persoonlijk worden ingeleverd bij het bestuur van KVA.

Indien dit niet gebeurd of dat men nalatig is geweest met het invullen, zal het bestuur het lid hierover persoonlijk aanspreken.
Het lid blijft ten alle tijden zelf  verantwoordelijk voor het juist invullen van de veiligheidsformulieren.

Indien er bij een calamiteit later blijkt dat e.a. niet in orde was en er schade is ontstaan bij andere kampeerders,  hij-/zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
Het is dus van het grootste belang dat deze veiligheidsformulieren goed en juist worden ingevuld, in Uw en ons belang.

Het bestuur van KVA

KVA Veiligheid protocol
KVA Voorschriften 1
KVA Voorschriften 2
KVA Geiserreglement
KVA Gevaar 12volt
KVA Legionella preventie
KVA Specificaties windmolen
KVA Checklist gasfles
KVA Checklist accu
KVA Alle veiligheidsdocumenten

KVA EHBO Document