Lid worden

Hoe wordt ik donateur bij KVA ?

Lijkt een huisje op het strand je helemaal geweldig?
Wordt dan eerst donateur, door € 20.00 over te maken op NL81 INGB 0005 6835 38 t.n.v. Kampeer vereniging Amsterdam te Amsterdam onder vermelding van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en geboorte datum en eventueel je e-mail adres.

Tevens dient u het volledig ingevulde inschrijfformulier Nieuwe Donateur KVA per post op te sturen aan de penningmeester. Mevr. M. Knemeijer, Avercampstraat 55, 1072 RA Amsterdam.

Je ontvangt hiervoor dan 5x per jaar ons clubblad. Zo wordt je op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze vereniging.

Inschrijven voor een plaatsje.

We hebben 1x per jaar onze Algemene Leden vergadering. De convocatie hiervoor wordt in ons clubblad aangekondigd. Tegelijk met deze uitnodiging wordt ook de inschrijfformulieren voor het jaar daarop afgedrukt, welke je in duplo invult en op de jaarvergadering moet inleveren.

Hoe gaat het verder?

Als er kampeerders zijn die niet meer willen staan of een jaar willen overslaan zeggen zij hun plaats ook via dit formulier op. Zoveel mensen er ophouden,zoveel donateurs kunnen er geplaatst worden.
Diegene die het langst donateur is mag als eerste staan.  Je krijgt vanzelf bericht of je een plaatsje krijg of dat je helaas geen plaatsje krijgt. In dit laatste geval moet je het jaar daarop gewoon weer inschrijven. Iedereen moet zich elk jaar weer inschrijven.

Je moet  zelf voor een huisje zorgen. Het is mogelijk dat je een plaatsje krijgt van iemand die een jaar overslaat  in dat geval kan het voorkomen dat je het jaar daarop niet staat.

Indien je een plaatsje krijgt op het strand krijg je een uitnodiging van het bestuur voor een kennismaking  gesprek en krijg je ons Huishoudelijk reglementen boekje uitgereikt.