Over KVA

Hoe word ik donateur bij KVA?

Lijkt een huisje op het strand je helemaal geweldig? Lees dit stappenplan dan goed:

1. Draai het inschrijfformulier Nieuwe Donateur KVA uit. Zie onder Documenten/Formulieren.
2. Vul dat formulier volledig in in BLOKLETTERS en stuur deze per post naar de penningmeester. Mary Knemeijer, Avercampstraat 55, 1072 RA Amsterdam.
3. Maak vervolgens € 20.00 over op NL81 INGB 0005 6835 38 t.n.v. Kampeer vereniging Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van je naam en geboorte datum.

Je ontvangt hiervoor dan 4x per jaar ons clubblad. Zo word je op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van onze vereniging.

Inschrijven voor een plaatsje
We hebben 1x per jaar onze Algemene Leden vergadering. De uitnodiging hiervoor wordt in ons december clubblad aangekondigd. Tegelijk met deze uitnodiging wordt ook de inschrijfformulieren voor het jaar daarop afgedrukt, welke je in duplo invult en op de jaarvergadering moet inleveren.

Hoe gaat het verder?
Als er kampeerders zijn die niet meer willen staan of een jaar willen overslaan zeggen zij hun plaats ook via dit formulier op. Zoveel mensen er ophouden, zoveel donateurs kunnen er geplaatst worden.

Diegene die het langst donateur is mag als eerste staan. Je krijgt vanzelf bericht of je een plaatsje krijgt of dat je helaas geen plaatsje krijgt. In dit laatste geval moet je het jaar daarop gewoon weer inschrijven. Iedereen moet zich elk jaar weer inschrijven.

Je moet zelf voor een huisje zorgen. Het is mogelijk dat je een plaatsje krijgt van iemand die een jaar overslaat. In dat geval kan het voorkomen dat je het jaar daarop niet staat. Je krijgt dan wel voorrang voor een plekje het jaar daarop.

Indien je een plaatsje krijgt op het strand krijg je een uitnodiging van het bestuur voor een kennismaking gesprek en krijg je ons Huishoudelijk reglementen boekje uitgereikt.