Contact

Kampeervereniging Amsterdam
Mijndenhof 215
1106 GJ Amsterdam

IBAN: NL81 INGB 0005 6835 38

De postcode op het strand is 2041 JA Zandvoort.

Bestuursleden:

Voorzitter: Dirk Klok
Vicevoorzitter: Barry Douma
Secretaris: Ferry Mesman
2e Secretaris: Bob Douma
Penningmeester: Mary Knemeijer
2e Penningmeester: Paul Snel
Commissaris: Tony Gerritsen
Adviseur-commissaris & secretaris Federatie: Jan Schuit

Redactie clubblad:

Adressenbestand: Ivonne Elzerman